Sumin Starane Trawniki 260 Ew 50 Ml

31,19

Opis

Starane trawniki jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych.Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, maruna bezwonna, mniszek pospolity, przytulia czepna, stokrotka pospolita, niezapominajka polna, szczaw tępolistny.Zwalcza chwasty na trawnikach, polach golfowych i boiskach sportowych.Zawartość substancji czynnych:– fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)w postaci estru (fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)– chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)w postaci soli monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)– MCPA (związek z grupy fenoksykwasów)w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34%)Zakres stosowania, terminy i dawki:– trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września.Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę od wiosny do wczesnej jesieni, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.Zalecana dawka:30-40 ml środka na 100 m2100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 l wody„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie””W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

rajska jabłoń karłowa, wiaty garazowe drewniane, style bonsai, dobre sąsiedztwo papryki, grudnik stanowisko, donice plastikowe wysokie, krzew o czerwonych łodygach, ogromna donica, bonsai z iglaka, kanapy na taras

yyyyy

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top